• info@sunneyedevet.com
14.02.2024 257

Şiəliyin tarixi (2)

Şeyx Fovzan:

Cəfərilər, İsmaililər, Fatimilər, Qaramitlər .....

Şiələrin ikinci firqəsinə gəldikdə isə onlar deyirlər ki, Əli Peyğəmbərin vəsiyət etdiyi kəsdir və o, xəlifə olmağa daha layiq idi. Əbu Bəkr, Ömər və Osmanln xəlifəliyi zülm və haqqı qəsb etməkdir. Bu, cəfəri şiələrin, ismaili şiələrin və başqa firqələrin sözüdür. Onlar deyirlər ki, xilafət Əliyə aid idi. Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) özündən sonra vəsiyət etdiyi şəxs Əlidir. Səhabələr ona zülm edərək xəlifəliyi ondan qəsb ediblər. Onların olduqca çox zəlalətləri var. Cəfərilər Muhəmməd Bəqirin oğlu Cəfər Sadiqə nisbət olunurlar. Cəfər Sadiqə nisbət olunurlar və deyirlər ki, xilafət (imamət) Muhəmməd Bəqirdən sonra oğlu Cəfər Sadiqə aiddir. Elə buna görə də, Cəfərilər adlanıblar. Musəvilər isə Cəfər Sadiqin oğlu Musa Kazıma nisbət olunurlar. İsmaililər isə Muhəmməd Bəqirin oğlu İsmailə nisbət olunurlar. Deyirlər ki, imamət Muhəmməd Bəqirdən sonra oğlu İsmailə aidddir. Çünki o, Cəfərdən böyükdür. Lakin o (İsmail), atasından belə öncə vəfat etmişdir. Deyirlər ki, imamət ona keçməlidir. Buna görə də, İsmaililər adlanıblar. Fatimilər və Qaramitlər İsmaililərdən meydana gəlmişlər. Onlar doğru yolda Cəfərilərdən daha çox sapmışlar, Cəfərilərdən daha betər zəlalətdədirlər. Bu firqələrin içində “Ğulət Şiələr” (həddi daha çox aşmış) də var. O kəslər ki, peyğəmbərliyin Əliyə aid olduğunu deyirlər. Lakin Cəbrail xəyanət edərək peyğəmbərliyi Muhəmmədə verdi deyirlər, yoxsa ki, əsli Əliyə aiddir. Əmin (Cəbrail) xəyanət etdi və Heydaradan (Əlidən) uzaqlaşdırdı. Əmin – Cəbraildir (Ona Allahın salamı olsun) yəni peyğəmbərliyi Əlidən uzaqlaşdırıb Muhəmmədə yönəltdi. Əlini “Heydara” adlandırırlar.
 
ARDI VAR ..... İNŞƏALLAH

Sonda həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan AllahaPaylaş

Şiəliyin tarixi (2)
14.02.2024

Şiəliyin tarixi (2)

Rafizilər haqqında
31.01.2023

Rafizilər haqqında

Şiəliyin tarixi
17.01.2024

Şiəliyin tarixi

Yas yeməyinin hökmü
28.10.2023

Yas yeməyinin hökmü

Mötəzilə firqəsi
10.08.2023

Mötəzilə firqəsi