• info@sunneyedevet.com
13.02.2024 322

Sevililər (Valentin) günü


Sevgililər (Valentin) günü haqqında

Birinci: Bu bayramın əsli nədir?

Bu bayram əsl olaraq rumluların cahiliyyə bayramlarındandır. Rumlular xristianlığa daxil olduqdan sonra da bu bayramı qeyd etməyə davam etdilər. Onlar bu bayramı Valentin adı ilə məşhurlaşan və haqqında miladi 270-ci ilin 14 fevralında edam hökmü çıxarılmış rahiblə bağladılar. Kafirlər bu bayramı hələ də qeyd etməyə davam edirlər.
 
İkinci: Bu bayramı qeyd etməyin hökmü?

Kafirlərin bayramlarından hər hansısa birini qeyd etmək icazəli deyil.
 
Hafiz Zəhəbi (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir :
 
Əgər xristianların və yəhudilərin onlara xas bayramı olarsa, müsəlmana onlarla bu şeydə ortaq (iştirak etmək) olmaz. Necə ki, onların şəriətlərində və qiblələrində onlarla ortaq olmadığı kimi...
 
Bax: Risələtu təşbih Xasis, səh. 27 
 
Həmçinin şeyx İbn Useymin (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:
 
Sevgi bayramını qeyd etmək icazəli deyil.
 
Birinci: Bu bidət olan bayramdır, onun şəriətdə əsası yoxdur.
 
İkinci: Bu bayram ehtirasa və şəhvətə (zinaya) çağırır.
 
Üçüncü: Bu bayram qəlbi sələfin (Allah onlardan razı olsun) yoluna müxalif olan buna bənzər boş (dəyərsiz) şeylərlə məşğul etməyə çağırır. Bu gündə bu bayrama aid olan şüarlardan hər hansısa bir şeyi etmək halal deyil. Fərqi yoxdur istər yemək olsun, istər içmək olsun, istər geyim olsun, istərsə də hədiyyələşmək və buna bənzər şeylər olsun.. Müsəlmana vacibdir ki, dinində möhkəm olsun (dini ilə fəxr etsin) və kimə gəldi tabe olan birisi olmasın. Uca Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanları açıq və gizli olan bütün fitnələrdən qorusun. Bizi Öz qoruması və müvəffəqiyyəti ilə himayə etsin.
 
Bax: Şeyxin 5/11/1420 tarixli məqaləsindən
 
Sonda həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha

Paylaş

Yad qadınla yaxınlıq zina sayılırmı
05.02.2024

Yad qadınla yaxınlıq zina sayılırmı

Nərd oynamağın hökmü
07.11.2023

Nərd oynamağın hökmü

Narkotiklərə qarşı mübarizə
26.04.2023

Narkotiklərə qarşı mübarizə

Döymə döydürmək haramdırmı?
27.11.2023

Döymə döydürmək haramdırmı?

Sevililər (Valentin) günü
13.02.2024

Sevililər (Valentin) günü