• info@sunneyedevet.com
05.06.2024 57

Hafiz İbn Rəcəb

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə

Hafiz AbdurRahmən ibn Əhməd Əbul Fərəc İbn Rəcəb Əl-Hənbəli hicri tarixlə 736- ildə (miladi tarixlə 1335) Bağdadda anadan olmuşdur. Ləqəbi Zeynuddin idi. Sonra isə atası ilə birlikdə Dəməşqə köçmüşdür. 

Bəzi müəllimləri:

Muhəmməd İbn İsmail Xabbəz

Muhəmməd İbn İbrahim Meydumi

Fəxr Osman İbn Yusuf

İbn Qeyyim Cövziyyə

Bəzi tələbələri:

Aləuddin Əli İbn Muhəmməd (İbn Ləhhəm)

Əhməd İbn Nəsruddin Bağdadi

Davud İbn Süleyman Musili

Bəzi kitabları:

Şərh İləl Tirmizi

Fəthul Bəri Şərh Sahih Buxari

Cəmiul Ulum vəl Hikəm


O, hicri tarixlə 795-ci ildə (miladi tarixlə 1393-cü ildə) Ramazan ayında Dəməşqdə vəfat etmişdir. Allah rəhm etsin.

Bəzi seçmə sözləri:


Hafiz ibn Rəcəb (Allah ona rəhm etsin) demişdir:

Bəzi salehlər ciblərində bir parça kağız saxlayardılar. Hər saat açıb o kağıza baxardılar.

Orada belə yazılmışdı:

وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡیُنِنَاۖ 

Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et! Həqiqətən, sən Bizim Gözlərimiz önündəsən. (Tur surəsi, 48-ci ayə)

Bax: Təfsir ibn Rəcəb, səh. 135

Hafiz İbn Rəcəb (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:

Bəzi sələflər namazlarında bütün ehtiyaclarını Allahdan istəyərdilər; xəmirlərinin duzunu, qoyunlarının alafını belə...

Bax: "Cəmiul Ulum vəl Hikəm", 2/39.

Hafiz İbn Rəcəb (Aallah ona rəhm etsin) belə demişdir:

Dünyada yüksək məqama yalnız çətinliklərə səbir etmək və onu əldə etmək üçün çalışmaqla nail olmaq olur. Bəs qadir Hökmdarın hüzurundakı haqq məclisində olmaq istəyən necə?!

Bax: Məcmu Rasəil, 1/224.

Hafiz İbn Rəcəb (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:

Qulun gizlində Allaha itaət etməsi onun imanının gücünə və öz Rəbbinə olan ixlasına dəlildir.

Bax: Məcmu Rasəil, 2/257


Hafiz İbn Rəcəb (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:

Riyanın (göstərişin) qoxusu odunun tüstüsü kimidir, havaya yüksələr, sonra yox olar və pis qoxusu qalar.

Bax: Məcmul Rasəil, 758.

Hafiz ibn Rəcəb (Allah ona rəhm etsin) belə demişdir:

Bəzi sələflər belə demişlər:

Kim Allahı tanıyarsa, Onu sevər, kim Onu sevərsə, Ona itaət edər. Həqiqətən, məhəbbət itaəti gərəkdirir.

Bax:Fəthul Bəri, 1/83 

Sonda həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha 

Ardı var ......

Paylaş

Hafiz İbn Rəcəb
05.06.2024

Hafiz İbn Rəcəb